Bestyrelsen

Bestyrelsens referater 2022

Bestyrelsens referater 2022

Referat Bestyrelsesmøde fredag d. 1. april.

Afbud: Ingen alle tilstede

Ordstyrer:  Chalotte

Referent:   Kirsten

1 Godkendelse af referat fra sidste møde:

Referatet fra vores arbejdsmøder op til generalforsamlingen godkendt uden kommentarer.

2 Nyt fra formanden:

2 a

Venteliste

1

Linda

1+2+3

2

Sashia

1+2

3

Jan

1+2

4

Amanda

1+2+3

5

Martin

2+3

6

Kim

1

7

Freja

1+2+3

8

Søren

1+2+3

9

Tage

1+2+3

10

11

Kristina

1+2+3

12

Alice

3

13

Maria

1+2+3

14

Tonie

1+2+3

Kredsen

Kredsen

På Kredsens hjemmeside kan du downloade referater fra Kredsens bestyrelsesmøder.

Du kan også downloade Hovedforbundets regler og vedtægter, samt andre relevante dokumenter.

Generalforsamling 2022

Generalforsamling

Referat fra Virkelyst Generalforsamling

Søndag den 27. marts kl. 10

Fælleshuset

Dagsorden

1 Valg af dirigent og referent.

Bestyrelsen foreslår Per Flor som dirigent.- Per Flor valgt

Bestyrelsen foreslår Lene Larsen som referent. Lene Larsen valgt

2 Valg af

Sælg din have

VEJLEDNING OM VURDERING AF KOLONIHAVEHUSE

UNDER MIDT OG ØSTSJÆLLANDS KREDS

______________________________________________________

Hvad gør jeg:

Når man ønsker, at få sin have vurderet kontakter man sin lokalebestyrelse, de kommer og måler bygninger m.m. op i din have.

Samtidig kontrollerer de, om