Vedtægterne

§6: BOD

Alle former for bod er pengepligtige ydelser i lejeforholdet.

Manglende hækklipning: 1500 kr

Misligeholdt have: efter regning
Manglende vedligeholdelse af vej og parkeringsplads: 500 kr.
Manglende havenummer og post-rør: 200 kr

Påbegyndt byggeri før tilladelse foreligger medfører bod til Kredsen

Ordensregler

  • 1: Haven

1 a. Det er enhver havelejers pligt at holde sin have og halvdelen af vejen ud for haven i ren og ordentlig stand.

1 b. Der må ikke forekomme invasive planter i kolonien som f.eks. Japansk Pileurt

Vedtægter for Virkelyst

Vedtægter for haveforeningen Virkelyst

§ 1. Haveforeningens navn og stiftelse

  1. Foreningens navn er Haveforeningen VIRKELYST. Foreningens hjemsted er RINGSTED Kommune.
  • Foreningen er stiftet 1947

§ 2.  Formål og virke

  1. Foreningen har til formål at administrere og forvalte det til kolonihaveformål

Kontrakt med Ringsted kommune

(Dette er ikke det originale dokument, men et tilpasset til hjemmesiden)

Sags nr. 16/4148

Ringsted Kommune

LEJEKONTRAKT 

1. 

Mellem Ringsted Kommune og Kolonihaveforbundets Midt- og Østsjællands Kreds indgås følgende aftale om udlejning af arealer til kolonihaver. Omfattet …