Haveforening Virkelyst (Ringsted)

Vi er Ringsted's største haveforening med 271 haver.
Vi er en veldrevet forening, med stort fælleshus, der kan lejes hele året.

Fuchsiavej 51
4100 Ringsted

SENEST NYT

Bestyrelsens referater 2022

Bestyrelsens referater 2022 Referat Bestyrelsesmøde fredag d. 1. april. Afbud: Ingen alle tilstede Ordstyrer:  Chalotte Referent:   Kirsten 1 Godkendelse af referat fra sidste møde: Referatet

Læs mere »

Køb en kolonihave

Kort

Her kan du se kort over haveforeningen

Info-nyt

Info-nyt 1. halv 2022
Info fra Virkelyst Bestyrelse. Tirsdag den 24. maj 2022 lukkes der for vandet på grund af reparation på vandsystemet. Hilsen Bestyrelsen for Virkelyst, Vandudvalget Kim Melgaard, Anders Hansen.  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Ventelisten Info opskrivning til ventelisten for kolonihaveforeningen virkelyst . Hvis du tænker på at købe et kolonihavehus i virkelyst , så kom til opskrivningen første søndag i April måned hvert år mellem kl. 10 og 12 . Når du er opskrevet på ventelisten , deltager du i lodtrækningen om retten til at købe et kolonihavehus i virkelyst . Hvis du udtrækkes i lodtrækningen koster det 100 kr. at deltage . Medbring sygesikringsbevis . ————————————————————————————————————————- Info fra bestyrelsen Vedr. Affald i foreningens containere om mandagen i kontortiden. Køkkenaffald må kun kommes i de små containere Den store container bag værkstedet er opsat som en service til de havelejere der ikke har bil til rådighed. Her kan afleveres div. “Mindre”...
Info-nyt 1. halv 2022
Info fra Virkelyst Bestyrelse. Tirsdag den 24. maj 2022 lukkes der for vandet...
Læs mere >>>

Generalforsamling

Generalforsamling 2022
Generalforsamling Referat fra Virkelyst Generalforsamling Søndag den 27. marts kl. 10 Fælleshuset Dagsorden 1 Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslår Per Flor som dirigent.- Per Flor valgt Bestyrelsen foreslår Lene Larsen som referent. Lene Larsen valgt 2 Valg af 3 stemmetællere. Jack Malene Wahid 3 Formandens/bestyrelsens beretning. Fælles generel info formanden. Formanden fortalte om sine opstarts-vanskeligheder og den store hjælp, hun fik af de andre. Anders elektriker har re-etableret søen, toilettet bag værkstedet er åbent hele året for dem, der har nøgle. Der er container til køkkenaffald, åbent hele året. Sagen med træerne mod Kildemarken blivet taget op igen med kommunen. Der er en stående aftale med Kattens værn, som har indfanget mange syge katte. – Der er søgt penge til en ny legeplads diverse steder, formanden håber, frivillige vil være med til at etablere legepladsen. Den kollektive forsikring blev opsagt, da den steg 50%. Husk den obligatoriske brandforsikring,...
Generalforsamling 2022
Generalforsamling Referat fra Virkelyst Generalforsamling Søndag den 27....
Læs mere >>>

Bestyrelsens referater

Bestyrelsens referater 2022
Bestyrelsens referater 2022 Referat Bestyrelsesmøde fredag d. 1. april. Afbud: Ingen alle tilstede Ordstyrer:  Chalotte Referent:   Kirsten 1 Godkendelse af referat fra sidste møde: Referatet fra vores arbejdsmøder op til generalforsamlingen godkendt uden kommentarer. 2 Nyt fra formanden: 2 a Generalforsamling konstituering: Velkommen til Kim i bestyrelsen Bestyrelsen konstituerede sig som følger: Chalotte Olsen Formand Mahmoud Elawad Næstformand Mustafa Akgun Kasserer Øvrige bestyrelsesmedlemmer: Kirsten Sørensen referent Thomas Lauridsen Anders Hansen Kim Melgaard Fordeling af ansvarsområder: Fælleshus – udlejning m.m.                     Kirsten Have og vej.                                              Thomas og Anders Vand.                                                        Anders og Kim Havesalg.                                                  Chalotte og Mahmoud Hjemmesiden                                           Mahmoud og Kirsten Værksted + udearealer.                           ...
Bestyrelsens referater 2022
Bestyrelsens referater 2022 Referat Bestyrelsesmøde fredag d. 1. april....
Læs mere >>>
Bestyrelsesmøde lørdag d. 8. januar 2022
Tilstede:     Chalotte, Mahmoud, Anders, Thomas, Mustafa og Kirsten. Afbud:     ...
Læs mere >>>
Bestyrelsesmøde d. 23. januar 2022
Tilstede:     Anders – Thomas – Chalotte – Mustafa –...
Læs mere >>>