Vil du sælge din have?

VEJLEDNING OM VURDERING AF KOLONIHAVEHUSE

UNDER MIDT OG ØSTSJÆLLANDS KREDS

______________________________________________________

Hvad gør jeg:

Når man ønsker, at få sin have vurderet kontakter man sin lokalebestyrelse, de kommer og måler bygninger m.m. op i din have.

Samtidig kontrollerer de, om tingene er lovlige.

Herefter tager de kontakt til kredsens vurderingskoordinator.

Hvad koster det:

En almindelig vurdering koster 1600,- kr. & en ankevurdering koster 2400,- kr.

Hvordan betaler jeg:

Man indbetaler vurderingsgebyret på kredsen konto i Den Danske Bank på

Reg. nr.: 4426 Konto nr.: 3524 121 530

Hvad sker der så:

Herefter fremsender vurderingsfunktionen, nogle dokumenter som haveejer skal udfylde, og disse skal afleveres til vurderingsfolkene når de ankommer.

Hvornår kommer I:

Når kredsen har modtaget din indbetaling, får koordinator besked om dette, de tager herefter kontakt til dig som haveejer, med henblik på at lave en aftale om besøg.

Jeg har nogle spørgsmål:

Skulle der opstå spørgsmål som din bestyrelse ikke kan hjælpe med kan du altid kontakte kredsens koordinatorer på flg. mail: midtostvurdering@gmail.com eller på tlf.: 22 25 05 51 inden for tlf. tiden som er flg. dage:

Onsdag: 1400 – 1700

Torsdag: 1400 – 1900

Fredag: 1400 – 1700

Der vil være vinter lukket for vurderinger i perioden, fra 14. november 2021 til 20. februar 2022, medmindre det er "akut" (dvs. skifteretten)