Info fra bestyrelsen

Lukning for Vandet

Der lukkes for vandet søndag den. 31 okt.2021 kl.8.00

Der åbnes igen for vandet   i forår 2022.

Søndag den 31 okt. lukkes vandet, og vi skal rundt i alle haver, husk en låst låge koster en bod på 300 Kr.,

 i henhold til reglerne

 venlig hilsen
Vandudvalget 

———————————————————————————————————————————————————–

 

Hækklipning

             Husk at hækkene
skal være efterårs klippet senest d. 15.
september.

Foreningens fælles hække bliver først klippet d. 2. oktober i år.

Dette på grund af at det er først lørdag hvor fælles huset er ledigt.

—————————————————————————————————————————

Sidste mandag med kontor åbent i denne sæson er

MANDAG D. 27. SEPTEMBER 2021

Samme dag er sidste dag hvor containeren er åben for affald.

Tak for denne sæson til jer alle.

Venlig hilsen

Bestyrelsen.  

—————————————————————————————————————-

Frivillige

hjælpere til fælles arbejdsdag:

Bestyrelsen
søger frivillige hjælpere til at hjælpe med hækklipning m.m.

Lørdag d. 2. oktober.

Tilmelding
til Kirsten på sms tlf. 60272890

Vi mødes i fælleshuset kl. 9.30 til kaffe og brød.

Afslutter dagen med et fælles måltid.

Venlig
hilsen Bestyrelsen

————————————————————————————————–

Ventelisten
Info opskrivning til ventelisten for kolonihaveforeningen virkelyst . Hvis du tænker på at købe et kolonihavehus i virkelyst , så kom til opskrivningen søndag den 15 august 2021 mellem 10 og 12 . Når du er opskrevet på ventelisten , deltager du i lodtrækningen om retten til at købe et kolonihavehus i virkelyst . Hvis du udtrækkes i lodtrækningen koster det 100 kr. at deltage . Medbring sygesikringsbevis . På bestyrelsens vegne Anders Hansen , cand. Arch . Alt dette sker på kontoret.
 
 

———————————————————————————–

Traileren

Vores trailer lejes ikke mere, da den er i så dårlig stand, så den er taget ud af brug.

pbv

Thomas  

————————————————————————————-

Kollektivforsikringen

Da vi har valgt at opsige kollektivforsikringen fra den 1 juli 2021, skal man selv sørge for ny forsikring. husk brandforsikring er obligatorisk…..

dette har vi valgt, da forsikringen umiddelbart efter oprettelse nærmest steg til det dobbelte .dette gav ydermere en masse ekstra arbejde for os ,

det ville vi også gerne ,hvis det var det billige tilbud de lagde ud med…

Med venlig hilsen

 

Chalotte Olsen

Formand

—————————————————————————————————————————

Fællesspisning i

foreningen:

Restriktionerne vedr.
Corona er nu ved at blive udfaset således at vi nu må forsamles flere
indendørs.

Vi forsøger os nu med
at afholde fællesspisning

 (kun for foreningens medlemmer samt deres husstand).

Første gang bliver
mandag d. 7. juni kl. 18.00, hvor der serveres stegt flæsk med kartofler og
persillesovs.

Pris for deltagelse:
50 kr. pr. person som betales på dagen til Birgit eller Kirsten.

Planen er at der
afholdes fællesspisning hver anden mandag i fælleshuset.

Madplan for de
enkelte gange kommer senere.

Der vil være mulighed
for køb af drikkevarer.

Tilmelding skal ske
til Birgit De Bjerre

Senest dagen før på telefon eller sms: 20833569

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Lukning for Vandet

Der lukkes for vandet mandag den 17. maj 2021  kl.17:00

Der åbnes igen for vandet  tirsdag den 18. maj 2021.

venlig hilsen
Vandudvalget 
——————————————————————————————

Info fra bestyrelsen

Vedr. Affald i
foreningens containere om mandagen i kontortiden.

Køkkenaffald må kun
kommes i de små containere samt i de dertil opsatte stativer udenfor
åbningstiden.

Den store container
bag værkstedet er opsat som en service til de havelejere der ikke har bil til
rådighed. Her kan afleveres div. “Mindre” affald som ikke hører under
kategorierne køkkenaffald og haveaffald.

Vi oplever ind imellem
at der kommer biler med trailere og fylder containeren.

Det er kostbart at få
tømt containeren

og vi opfordrer derfor
til at man selv kører på genbrugspladsen når affaldet alligevel er læsset på
traileren.

Hvis dette ikke
efterkommes kan vi blive nødt til at droppe denne service fremadrettet.

På bestyrelsens vegne

Kirsten Sørensen

Info fra bestyrelsen

Den nyvalgte bestyrelse har på sit møde fredag d 17.
april konstitueret sig som følger:

Formand: Chalotte Olsen

Næstformand: Mahmoud Elawad

Kasserer: Mustafa Akgun

Øvrige bestyrelsesmedlemmer:

Kirsten Sørensen: Sekretær

Thomas Lauridsen

Anders Hansen

Peter Sørensen

Bestyrelsesmedlemmerne har hver især påtaget sig
forskellige ansvarsområder i foreningen. Dette offentliggøres på henholdsvis
hjemmesiden og i info tavlerne rundt omkring i foreningen.

Referatet fra det konstituerende bestyrelsesmøde
lægges efter godkendelse på næste møde ligeledes på hjemmesiden.

På bestyrelsens vegne

Kirsten Sørensen

Info fra bestyrelsen

Bemærk at de nye
ordensregler der er vedtaget ved afstemning blandt medlemmerne nu træder i
kraft.

Det betyder bl.a. at
det nu udløser en bod efter 2. påtale hvis gæster eller andre parkerer på
foreningens veje.

Det er den enkelte
havelejer der er ansvarlige for at gæster eller andre overholder foreningens
regler og derfor er det havelejeren der vil modtage evt. bod.

Bod er pengepligtig
ydelse, og kan ved manglende betaling medføre opsigelse af lejemålet.

Husk det et dit ansvar
at dine gæster overholder foreningens ordensregler, gælder også for at
overholde hastigheds begrænsningerne på foreningens veje.

På bestyrelsens vegne

Kirsten Sørensen

——————————————————————–

Den nye bestyrelse:

Formand: Chalotte Olsen
Kasserer: Mustafa Akgün
Bestyrelses medlemmer:
Anders Hansen for 1 år
Kirsten Sørensen for 1 år
Mahmoud El Awad for 2 år
Thomas Lauritsen for 2 år
Peter Sørensen for 2 år

 ———————————————————————————–

HUSK HAVELEJEN 1. APRIL.

Nu har der været mange helligdage fra 1. april, så vi regner med, at lejen skal være gået ind på mandag den 12. april

….

——————————-

Info fra bestyrelsen

Første mandag med kontor åbent samt åbne containere i
sæsonen bliver mandag d. 12. april i tidsrummet 

17.30 – 19.00

——————————————————–

HUSK 

-at der skal være åbent til din have på søndag den 21. marts fra kl. 10 , hvor vi skal ind og sætte bundskruer på vandrøret

 

——————

 Generalforsamlingen 2021

På grund af corona restriktionerne og efter Ringsted Kommune har aflyst vores booking af Anlægspavillonen, har bestyrelsen besluttet at gennemføre en delvis digital nød-generalforsamling. 
Via mail, og post til dem uden mail, er der udsendt tilmeldingsliste til valg til bestyrelsen. Vi skal have den retur senest 15. marts. 

Derefter udsendes kandidatlisten, hvor man stemmer på de opstillede personer. Stemmesedlerne skal være os i hænde senest 15. april. Derefter dannes den nye bestyrelse, som tiltræder 1. maj 2021.

Foruden afstemning om medlemmer til bestyrelsen , stemmes der i år kun om bestyrelsens reviderede ordensregler. Alle andre forslag venter til næste ordinære generalforsamling. 

 

 

Generalforsamlingen 2021.

 
Generalforsamlingen er planlagt at finde sted 10. april 2021, da det var første ledige tid i Anlægspavillonen. 
Forslag indsendt til den aflyste generalforsamling 2020 betragtes som forslag også til generalforsamlingen 2021, med mindre de tilbagetrækkes. 
 
Nye forslag skal være bestyrelsen i hænde 60 dage før, dvs. 9. februar 2021, på mail, via post eller bare postet i postkassen på kontoret.
 
Forslagsstillerne skal være til stede på generalforsamlingen.
 
På grund af coronaen må alt tages med forbehold. Vi håber på, at de snarlige vaccinationer løser situationen noget op i 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
Scroll til toppen