Info fra bestyrelsen

Vedr. Affald i foreningens containere om mandagen i kontortiden.

Køkkenaffald må kun kommes i de små containere samt i de dertil opsatte stativer udenfor åbningstiden.

Den store container bag værkstedet er opsat som en service til de havelejere der ikke har bil til rådighed. Her kan afleveres div. “Mindre” affald som ikke hører under kategorierne køkkenaffald og haveaffald.

Vi oplever ind imellem at der kommer biler med trailere og fylder containeren.

Det er kostbart at få tømt containeren

og vi opfordrer derfor til at man selv kører på genbrugspladsen når affaldet alligevel er læsset på traileren.

Hvis dette ikke efterkommes kan vi blive nødt til at droppe denne service fremadrettet.

På bestyrelsens vegne

Kirsten Sørensen

 

Info fra bestyrelsen

Den nyvalgte bestyrelse har på sit møde fredag d 17. april konstitueret sig som følger:

Formand: Chalotte Olsen

Næstformand: Mahmoud Elawad

Kasserer: Mustafa Akgun

Øvrige bestyrelsesmedlemmer:

Kirsten Sørensen: Sekretær

Thomas Lauridsen

Anders Hansen

Peter Sørensen

Bestyrelsesmedlemmerne har hver især påtaget sig forskellige ansvarsområder i foreningen. Dette offentliggøres på henholdsvis hjemmesiden og i info tavlerne rundt omkring i foreningen.

Referatet fra det konstituerende bestyrelsesmøde lægges efter godkendelse på næste møde ligeledes på hjemmesiden.

På bestyrelsens vegne

Kirsten Sørensen

 

Info fra bestyrelsen

Bemærk at de nye ordensregler der er vedtaget ved afstemning blandt medlemmerne nu træder i kraft.

Det betyder bl.a. at det nu udløser en bod efter 2. påtale hvis gæster eller andre parkerer på foreningens veje.

Det er den enkelte havelejer der er ansvarlige for at gæster eller andre overholder foreningens regler og derfor er det havelejeren der vil modtage evt. bod.

Bod er pengepligtig ydelse, og kan ved manglende betaling medføre opsigelse af lejemålet.

Husk det et dit ansvar at dine gæster overholder foreningens ordensregler, gælder også for at overholde hastigheds begrænsningerne på foreningens veje.

På bestyrelsens vegne

Kirsten Sørensen

——————————————————————–

Den nye bestyrelse:

Formand: Chalotte Olsen
Kasserer: Mustafa Akgün
Bestyrelses medlemmer:
Anders Hansen for 1 år
Kirsten Sørensen for 1 år
Mahmoud El Awad for 2 år
Thomas Lauritsen for 2 år
Peter Sørensen for 2 år

 ———————————————————————————–

HUSK HAVELEJEN 1. APRIL.

Nu har der været mange helligdage fra 1. april, så vi regner med, at lejen skal være gået ind på mandag den 12. april

….

——————————-

Info fra bestyrelsen

Første mandag med kontor åbent samt åbne containere i
sæsonen bliver mandag d. 12. april i tidsrummet 

17.30 – 19.00

——————————————————–

HUSK 

-at der skal være åbent til din have på søndag den 21. marts fra kl. 10 , hvor vi skal ind og sætte bundskruer på vandrøret

 

——————

 Generalforsamlingen 2021

På grund af corona restriktionerne og efter Ringsted Kommune har aflyst vores booking af Anlægspavillonen, har bestyrelsen besluttet at gennemføre en delvis digital nød-generalforsamling. 
Via mail, og post til dem uden mail, er der udsendt tilmeldingsliste til valg til bestyrelsen. Vi skal have den retur senest 15. marts. 

Derefter udsendes kandidatlisten, hvor man stemmer på de opstillede personer. Stemmesedlerne skal være os i hænde senest 15. april. Derefter dannes den nye bestyrelse, som tiltræder 1. maj 2021.

Foruden afstemning om medlemmer til bestyrelsen , stemmes der i år kun om bestyrelsens reviderede ordensregler. Alle andre forslag venter til næste ordinære generalforsamling. 

 

 

Generalforsamlingen 2021.

 
Generalforsamlingen er planlagt at finde sted 10. april 2021, da det var første ledige tid i Anlægspavillonen. 
Forslag indsendt til den aflyste generalforsamling 2020 betragtes som forslag også til generalforsamlingen 2021, med mindre de tilbagetrækkes. 
 
Nye forslag skal være bestyrelsen i hænde 60 dage før, dvs. 9. februar 2021, på mail, via post eller bare postet i postkassen på kontoret.
 
Forslagsstillerne skal være til stede på generalforsamlingen.
 
På grund af coronaen må alt tages med forbehold. Vi håber på, at de snarlige vaccinationer løser situationen noget op i 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
Scroll til toppen