Bestyrelsens referater

Bestyrelsesmøde lørdag d. 8. januar 2022

Tilstede:     Chalotte, Mahmoud, Anders, Thomas, Mustafa og Kirsten. Afbud:      Peter. Ordstyrer:   Chalotte. Referent:    Kirsten. 1 Godkendelse af referat fra sidste møde:    Referatet ligger ikke klar til godkendelse, derfor godkendes det på næste møde. 2 Nyt fra formanden: A Veje:    Opsummering af problemerne med vores vejes tilstand efter opgravning til el- installation.    Siden …

Bestyrelsesmøde lørdag d. 8. januar 2022 Læs mere »

Bestyrelsesmøde d. 23. januar 2022

Tilstede:     Anders – Thomas – Chalotte – Mustafa – Mahmoud og Kirsten Afbud:     Peter Ordstyrer:  Chalotte Referent:   Kirsten 1 Godkendelse af referat fra de sidste 2 møder:    Godkendt uden kommentarer. 2 Samarbejde med kredsen:    Lene Larsen (medlem af kreds bestyrelsen) deltog under dette punkt.    Bestyrelsen har på flere tidligere møder drøftet forskellige …

Bestyrelsesmøde d. 23. januar 2022 Læs mere »

Bestyrelsesmøde fredag d. 1. april. 2022

Afbud: Ingen alle tilstede Ordstyrer:  Chalotte Referent:   Kirsten 1 Godkendelse af referat fra sidste møde: Referatet fra vores arbejdsmøder op til generalforsamlingen godkendt uden kommentarer. 2 Nyt fra formanden: 2 a Generalforsamling konstituering: Velkommen til Kim i bestyrelsen Bestyrelsen konstituerede sig som følger: Chalotte Olsen Formand Mahmoud Elawad Næstformand Mustafa Akgun Kasserer Øvrige bestyrelsesmedlemmer: Kirsten …

Bestyrelsesmøde fredag d. 1. april. 2022 Læs mere »

Scroll til toppen