Generalforsamling 2022

Generalforsamling

Referat fra Virkelyst Generalforsamling

Søndag den 27. marts kl. 10

Fælleshuset

Dagsorden

1 Valg af dirigent og referent.

Bestyrelsen foreslår Per Flor som dirigent.- Per Flor valgt

Bestyrelsen foreslår Lene Larsen som referent. Lene Larsen valgt

2 Valg af