Info-nyt

Havepræmiering

Der er udtaget 12 haver som deltager i havepræmieringen. De udtaget er Anemonevej 13, Dianthusvej 12, Fuchsiavej 7, 12, 20, 29, 48, Gladiolusvej 19, 24, 36, 37, Åkandevej 10.
Have Konsulenten vil komme rundt den 13. Juli og udvælger de haver der skal præmieres. Tidspunkt er endnu ikke fastlagt, men der skal være adgang til haverne fra ca. kl. 9
Høflig erindring fra bestyrelsen: Husk at hække skal være klippet både ind- og udvendigt og i toppen senest den 14. juli.
Hvis der ikke er klippet, bestilles uden yderligere varsel en gartner. Udgiften til gartneren samt en bod på 1500 kr. skal betales af havelejer.

 

Fælles arbejdsdag 29. juni 2024

 

Kl. 9:30 ved fælleshuset.

 

Tilmelding til Kirsten: Tlf 60272890 senest lørdag d. 22/6

 

(Fælles morgenmad, derefter fordeling af opgaver og vi slutter af med grillhygge).

 

Vi skal have:

 

Klippet hække rundt om Fælleshus og værksted

 

Rive hækafklip samme sted

 

Klippet hække rundt om grunden ved traktorhuset

 

Rive hækafklip samme sted

 

Luge ukrudt ved traktorbygningen

 

Klippet hække rundt om P-pladsen ved toiletvognen

 

Rive hækafklip samme sted

 

Male lille trailer (udstilling) og bænke

 

Rengøre Flagstænger.

 

Kh Bestyrelsen

 

Kære Havelejere.

Planlagte aktiviteter i sommeren 2024:

  1. Fælles arbejdsdag juni mødes kl. 10:00 ved fælleshuset.

(Fælles morgenmad, derefter fordeling af opgaver og vi slutter af med grillhygge).

  1. Fælles arbejdsdag september kl. 10:00 ved fælleshuset.

(Fælles morgenmad, derefter fordeling af opgaver og vi slutter af med grillhygge).

  1. Loppemarked lørdag d. 3. og søndag d. 4. august

(ønsker du en bod, skal du kontakte Inge F12 (Tlf. 20924054) Bodil A44 (Tlf.40733068) Helle A40 (Tlf. 30706304)

  1. Sommerfest lørdag d. 10.august.

Nærmere oplysninger følger.

Kærlig hilsen

Aktivitets- og festudvalget.

 

 

Bod punkt 6 i ordensreglerne:

Parkering af biler i koloniens vejsider: ved påtale nr. 2 og fremover koster det 300 kr.

Parkerer en gæst ulovligt, skal den haveejer, som han besøger, betale boden.Læs hele beskrivelse...

Ulovlig parkering

Kære havelejer.

Iflg. haveforeningens ordensregler § 3. stk. 4. er det ikke tilladt at parkere i vejsiderne i kolonien, da disse skal være fremkommelige i henhold til brandvedtægterne.

Af- og pålæsning er tilladt.

Overtrædelse medfører bod på 250 kr.

Hilsen BestyrelsenLæs hele beskrivelse...

Aktivitets- og festudvalg.

Kære havelejere.

Bestyrelsen har besluttet, at vi vil etablere et aktivitets/festudvalg i foreningen, som fremadrettet skal stå for afholdelse af foreningens fester, workshops, frokoster, loppemarked og – ja i virkeligheden alle arrangementer. Kun fantasien og arbejdsindsatsen, sætter grænser.

Jeg har allerede tilsagn fra ca. 5 mennesker, men vil da godt have så mange melder sig, som muligt. Derfor afholder vi startende møde:

Lørdag d. 11. maj kl. 11:00 i Fælleshuset.

Giv venligst besked på: 21 62 73 06 eller:

Formand.virkelyst@gmail.com

Kh

Michael… Læs hele beskrivelse...

Åbning af vandet.

31/3-2024

Fra vandudvalget

Så er der åbnet for vandet, der kommer ikke så meget tryk på vandet før i morgen, da vi skal passe på vores gamle vandrør.

Toiletvognen vil blive åbnet, når vi har rigtigt vandtryk, og den er blevet gjort forårs ren.

Vandet vil blive lukket uden yderligere varsel, hvis der er rørsprængninger, eller store utætheder.

Hvis der er en vandmåler, eller bundskrue, der drypper lidt, så send mig (Kim) en sms, på 41133567, så skal vi nok kigge på det.

Fortsat god påske.

Vandudvalget.

 … Læs hele beskrivelse...

Opskrivning til Venteliste

Opskrivning til venteliste.

Tid: Søndag d. 7. april 2024 kl. 10 – 12

Sted: Fælleshuset Hf – Virkelyst, Fuchsiavej 51 – 4100 Ringsted

100 kr. indbetales ved opskrivning

Medbring: 1. Gyldig identifikation

2. Brugbar e-mailadresse

Kun personlig fremmøde

På bestyrelsens vegne

Anders Hansen

 

 

Forslag til generalforsamlingen 16/3 – 2024 skal være bestyrelsen i hænde senest 16/1 – 2024

 … Læs hele beskrivelse...

Ugyldig generalforsamling

Den ekstraordinære generalforsamling, som skulle afholdes lørdag d. 1. juli 2023, omhandlende det gennemarbejdede vandprojekt, samt forslag til finansiering gennem lån i Nordea, blev erklæret ugyldig. Årsagen:  En gruppe medlemmer pegede på, at indkaldelsen til generalforsamlingen var ugyldig, da alle ikke var indkaldt via postomdelt brev.

Bestyrelsen er ærgerlige over, at vandprojektet nu må udsættes, men vil arbejde videre, herunder undersøge flere finansieringsmuligheder for projektet. Medlemmerne hører nærmere, når der er nyt.

Bestyrelsen sætter derfor finansieringen af projektet i bero.

Hilsen Bestyrelsen

 … Læs hele beskrivelse...

Info fra bestyrelsen

Sidste frist for aflevering af forslag til generalforsamlingen er d. 9/1-2024.
INFO. FRA VANDUDVALGET
Vandet vil blive lukket Lørdag D.18.11.23
Søndag vil vi komme rundt og aflæse vandmålere og pille bundskruer ud, så sørg for at der er fri adgang til haven, og giv gerne naboen besked, hvis de ikke er på nettet.
Den nye toiletvogn bliver lukket lørdag, og man må benytte toilettet ved fælleshuset i vinter, da det er det eneste sted, der er helårsvand.
God jul og godt nytår, til jer alle sammen.
Hilsen
Kim Melgaard
Vandudvalget

 

 

Den ekstraordinære generalforsamling, som skulle afholdes lørdag d. 1. juli 2023, omhandlende det gennemarbejdede vandprojekt, samt forslag til finansiering gennem lån i Nordea, blev erklæret ugyldig. Årsagen:  En gruppe medlemmer pegede på, at indkaldelsen til generalforsamlingen var ugyldig, da alle ikke var indkaldt via postomdelt brev.

Bestyrelsen er ærgerlige over, at vandprojektet nu må udsættes, men vil arbejde videre, herunder undersøge flere finansieringsmuligheder for projektet. Medlemmerne hører nærmere, når der er nyt.

Bestyrelsen sætter derfor finansieringen af projektet i bero.

Hilsen Bestyrelsen

 

Info vedr. Sct. Hans bål
PÅ GRUND AF TØRKEN OG DERAF STOR BRANDFARE, ER DER I ÅR IKKE MULIGHED FOR AT AFLEVERE TØRT BRANDBART MATERIALE TIL SCT. HANS BÅLET.
DER AFHOLDES SELVFØLGELIG SCT. HANS FEST I FÆLLESHUSET.
GOD SOMMER.
Info fra bestyrelsen
Som tidligere udmeldt er planlagt fælles arbejdsdag i foreningen lørdag d. 10. juni.
Vi har flere forskellige arbejdsopgaver på vores ønskeseddel, og håber at der er rigtig mange af vores havelejere der har mulighed for at deltage i de fælles arbejdsopgaver.
Der skal klippes hække, males, renses for ukrudt og rengøres flagstænger m.m.
Vi starter dagen med morgen kaffe og brød kl. 9.30 i fælleshuset.
Forventer at slutte med et fælles måltid ca. kl. 14.00.
Af hensyn til forplejning er det nødvendigt med tilmelding.
Tilmelding kan ske her under opslaget eller på sms til Kirsten på tlf. 60 27 28 90.
På bestyrelsens vegne Kirsten
Læs hele beskrivelse...

Info-nyt 1. halv 2022

Info fra Virkelyst Bestyrelse.
Tirsdag den 24. maj 2022 lukkes der for vandet på grund af reparation på vandsystemet.

Hilsen Bestyrelsen for Virkelyst, Vandudvalget
Kim Melgaard, Anders Hansen.
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Ventelisten
Info opskrivning til ventelisten for kolonihaveforeningen virkelyst . Hvis du tænker på at købe et kolonihavehus i virkelyst , så kom til opskrivningen første søndag i April måned hvert år mellem kl. 10 og 12 .
Når du er opskrevet på ventelisten , deltager du i lodtrækningen om retten til at købe et kolonihavehus i virkelyst . Hvis du udtrækkes i lodtrækningen koster det 100 kr. at deltage . Medbring sygesikringsbevis .

————————————————————————————————————————-

Info fra bestyrelsen

Vedr. Affald i foreningens containere om mandagen i kontortiden.

Køkkenaffald må kun kommes i de små containere

Den store container bag værkstedet er opsat som en service til de havelejere der ikke har bil til
rådighed. Her kan afleveres div. “Mindre” affald som ikke hører under
kategorierne køkkenaffald og haveaffald.

Vi oplever ind imellem at der kommer biler med trailere og fylder containeren.

Det er kostbart at få tømt containeren og vi opfordrer derfor til at man selv kører på genbrugspladsen når affaldet alligevel er læsset på traileren.

Hvis dette ikke efterkommes kan vi blive nødt til at droppe denne service fremadrettet.

På bestyrelsens vegne

Kirsten Sørensen

 

 ——————————————————–

 Generalforsamlingen 2021

På grund af corona restriktionerne og efter Ringsted Kommune har aflyst vores booking af Anlægspavillonen, har bestyrelsen besluttet at gennemføre en delvis digital nød-generalforsamling. 
Via mail, og post til dem uden mail, er der udsendt tilmeldingsliste til valg til bestyrelsen. Vi skal have den retur senest 15. marts.

Derefter udsendes kandidatlisten, hvor man stemmer på de opstillede personer. Stemmesedlerne skal være os i hænde senest 15. april. Derefter dannes den nye bestyrelse, som tiltræder 1. maj 2021.

Foruden afstemning om medlemmer til bestyrelsen , stemmes der i år kun om bestyrelsens reviderede ordensregler. Alle andre forslag venter til næste ordinære generalforsamling.

Generalforsamlingen 2021.

Generalforsamlingen er planlagt at finde sted 10. april 2021, da det var første ledige tid i Anlægspavillonen.
Forslag indsendt til den aflyste generalforsamling 2020 betragtes som forslag også til generalforsamlingen 2021, med mindre de tilbagetrækkes.
Nye forslag skal være bestyrelsen i hænde 60 dage før, dvs. 9. februar 2021, på mail, via post eller bare postet i postkassen på kontoret.
Forslagsstillerne skal være til stede på generalforsamlingen.
På grund af coronaen må alt tages med forbehold. Vi håber på, at de snarlige vaccinationer løser situationen noget op i 2021.
Læs hele beskrivelse...