Ulovlig parkering

Kære havelejer.

Iflg. haveforeningens ordensregler § 3. stk. 4. er det ikke tilladt at parkere i vejsiderne i kolonien, da disse skal være fremkommelige i henhold til brandvedtægterne.

Af- og pålæsning er tilladt.

Overtrædelse medfører bod på 250 kr.

Hilsen Bestyrelsen