Ekstraordinær Generalforsamling

Referat ekstraordinær generalforsamling søndag d. 2. april 2023.

Velkomst v. næstformand Mahmoud Elawad.

1 Valg af dirigent:

Bestyrelsen foreslog Kim Melgaard

Kim Melgaard valgt.

2 Valg af referent:

Bestyrelsen foreslog Kirsten Sørensen

Kirsten Sørensen valgt.

Generalforsamlingen startede med 1 min. Stilhed for afdøde medlemmer.

3 Valg af ny formand for 1 år:

Michael Davidsen Anemonevej 40 meldte sig som eneste kandidat til posten som formand.

Michael præsenterede sig for medlemmerne.

Michael Davidsen enstemmigt valgt som formand for 1 år.

4 Evt.

Intet under dette punkt

Referent Kirsten Sørensen