Bestyrelsen

Regler for venteliste

Kolonihaveforeningen Virkelyst  4100 Ringsted                 

Opskrining til venteliste i Virkelyst

Alle personer uanset bopæl kan opskrives på ventelisten efter bestemmelserne i Kolonihaveloven og efter de bestemmelser, Ringsted Kommune har bestemt i lejekontrakten med Øst- og Midtsjællands Kreds, som vi lejer Virkelyst

Bestyrelsesmøde lørdag d. 8. januar 2022

Tilstede:     Chalotte, Mahmoud, Anders, Thomas, Mustafa og Kirsten.

Afbud:      Peter.

Ordstyrer:   Chalotte.

Referent:    Kirsten.

1 Godkendelse af referat fra sidste møde:

   Referatet ligger ikke klar til godkendelse, derfor godkendes det på næste møde.

2 Nyt fra formanden:

A Veje:

   Opsummering …

Bestyrelsesmøde d. 23. januar 2022

Tilstede:     Anders – Thomas – Chalotte – Mustafa – Mahmoud og Kirsten

Afbud:     Peter

Ordstyrer:  Chalotte

Referent:   Kirsten

1 Godkendelse af referat fra de sidste 2 møder:

   Godkendt uden kommentarer.

2 Samarbejde med kredsen:

   Lene Larsen (medlem af …

Bestyrelsesmøde fredag d. 1. april. 2022

Afbud: Ingen alle tilstede

Ordstyrer:  Chalotte

Referent:   Kirsten

1 Godkendelse af referat fra sidste møde:

Referatet fra vores arbejdsmøder op til generalforsamlingen godkendt uden kommentarer.

2 Nyt fra formanden:

2 a Generalforsamling konstituering:

Velkommen til Kim i bestyrelsen

Bestyrelsen konstituerede

Udvalg

Vandudvalg:

Bestyrelsesansvarlige:

Anders Hansen  (E-24)   Tlf.: 22116304

Kim Melgaard  (C-6)      Tlf.: 41133567

 

Have- og vej udvalg:

Bestyrelsesansvarlige:

Thomas Lauridsen  (E-3)   Tlf.: 53149559

Anders Hansen  (E-24)       Tlf.: 22116304

 

Salg af haver:

Bestyrelsesansvarlige:

Chalotte Olsen  (G-27)        Tlf.: 50591344

Mahmoud Elawad  …

Bestyrelsen

Bestyrelsen

Formand

Chalotte Olsen Tlf.: 50591344

Gladiolusvej 27. 

E-mail:  formand.virkelyst@gmail.com

Næstformand

Mahmoud Elawad  Tlf.:  25153504

Fuchsiavej 30

E-mail:  elawad2@yahoo.dk

Kasserer

Mustafa Akgun  Tlf.: 20655469

Åkandevej 24

E-mail:  finans@hf-virkelyst.dk

Øvrige bestyrelsesmedlemmer:

Kirsten Sørensen  Tlf.:  60272890

Fuchsiavej 20

E-mail: kirstens2603@gmail.com

Thomas Lauridsen