Kolonihaveforeningen Virkelyst  4100 Ringsted  

Opskrivning til venteliste i Virkelyst –  April 2023.

Alle personer uanset bopæl kan opskrives på ventelisten efter bestemmelserne i Kolonihaveloven og efter de bestemmelser, Ringsted Kommune har bestemt i lejekontrakten med Øst- og Midtsjællands Kreds, som vi lejer Virkelyst arealet af.

Ud over disse generelle bestemmelser gælder følgende for optagelse på ventelisten:

  • Der optages kun personer på ventelisten 1 gang årligt, nemlig ved personligt fremmøde den første søndag i april kl 10.00 – 12.00.

Dette sker i Virkelyst Fælleshus, Fuchiavej 51, 4100, Ringsted.  Fremover bliver der kun optaget nye medlemmer på listen første søndag i april ved personligt fremmøde. Dette bekendtgøres på Virkelyst hjemmeside.

·         Opskrevne får det nummer på ventelisten, som svarer til det nummer man fik ved indskrivningen.

  • Maksimum for antal personer på ventelisten er 50.   
  • Ventelisten er offentlig, og man skal opgive navn og adresse og vise sygesikringsbevis.
  • Ventelisten kan udelades ved udlejning til visse familiemedlemmer til den person, som senest har lejet havelodden. Det drejer sig om ægtefællen, den registrerede partner eller samlevende gennem mere end 2 år, slægtninge i ret op- og nedadstigende linie, herunder børn, børnebørn og forældre samt ægtefællens eller den registrerede partners slægtninge i ret op- og nedadstigende linje, herunder f.eks, ægtefællens særbørn, hvis der er uskiftet bo. Disse undtagelser gælder både ved udlejning som følge at kontraktudløb og ved opsigelse m. v. herunder ved lejerens død.
  • For at undgå en masse unødvendigt spildtid er det et krav, at alle, som ønsker optagelse på ventelisten, skal have adgang til en e-mail adresse, hvor vedkommende kan kontaktes. Spildtiden kan f.eks. skyldes postvæsenets lange ekspeditionstider, 5 dage fra afsender til modtager og 5 dage tilbage igen plus dage, hvor den tilbudte skal tænke sig om. Alt i alt kan der meget let gå 14 dage på denne måde. Så lang en ventetid vil gøre ventelisten aldeles ubrugelig.

Man behøver ikke at sætte ventelisten med folks navne på hjemmesiden, man kan give hver person et tal eller bogstav, og denne liste sætter man så på hjemmesiden. Men listen med folks navne og adresser skal være tilgængelig på kontoret.

  • Der sendes besked pr. mail  til samtlige personer på ventelisten, når der er huse til salg. Den der står øverst på listen har første ret, og ellers er det i prioriteret rækkefølge.
  • Der opkræves et gebyr på 100,- kr, når personer optages på listen, og derefter et gebyr på 50,- kr pr år, så længe man ønsker fortsættelse på ventelisten.

 Det er en betingelse, at køber overtager huset på haveloddet. Løsøre er frivillig Hvis alle på ventelisten har sagt nej til huset til vurderingsprisen, kan ejeren frit sælge huset til en person uden for ventelisten. Det forudsættes, at ejeren ikke har krævet, at køber overtager løsøre.  

Revideret den 10. marts 2023

Anders Hansen.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 

Ved

efterfølgende lodtrækning blev fordelingen som følgende:

 

1

Linda

1+2+3

2

Sashia

1+2

3

Jan

1+2

4

Amanda

1+2+3

5

Martin

2+3

6

Kim

1

7

Freja

1+2+3

8

Søren

1+2+3

9

Tage

1+2+3

10

  

11

Kristina

1+2+3

12

Alice

3

13

Maria

1+2+3

14

Tonie

1+2+3

15

Shadi

1

16

Chris

1

17

Mustafa

1

18

Ikbal

1

19

Bodil

1+2

20

Lasse

1+2+3

21

Morten

1+2+3

22

Ole

2+3

23