Opskrivning til venteliste i Virkelyst

Alle personer uanset bopæl kan opskrives på ventelisten efter bestemmelserne i
Kolonihaveloven og efter de bestemmelser, Ringsted Kommune har bestemt i
lejekontrakten med Øst- og Midtsjællands Kreds, som vi lejer Virkelyst arealet af.
 
Ud over disse generelle bestemmelser gælder følgende for optagelse på ventelisten:
 
Der optages kun personer på ventelisten 1 gang årligt, nemlig ved personligt
fremmøde den første søndag i april kl 10.00 12.00.
På grund af corona pandemien bliver første gang i år søndag den 15. august 2021
kl 10.00 12.00, hvor interesserede kommer og bliver skrevet på ventelisten efter
lodtrækning. Dette sker i Virkelyst Fælleshus, Fuchiavej 51, 4100, Ringsted.
Fremover bliver der kun optaget nye medlemmer på listen første søndag i april ved
personligt fremmøde. Dette bekendtgøres Virkelyst hjemmeside.
Der trækkes lod om placeringen på ventelisten blandt det antal, der ønsker
optagelse.
Maksimum for antal personer på ventelisten er 25.
Ventelisten er offentlig, og man skal opgive navn og adresse og vise
sygesikringsbevis.
Ventelisten kan udelades ved udlejning til visse familiemedlemmer til den person,
som senest har lejet havelodden. Det drejer sig om ægtefællen, den registrerede
partner eller samlevende gennem mere end 2 år, slægtninge i ret op- og
nedadstigende linie, herunder børn, børnebørn og forældre samt ægtefællens eller
den registrerede partners slægtninge i ret op- og nedadstigende linje, herunder
f.eks, ægtefællens særbørn, hvis der er uskiftet bo. Disse undtagelser gælder både
ved udlejning som følge at kontraktudløb og ved opsigelse m. v. herunder ved
lejerens død.
For at undgå en masse unødvendigt spildtid er det et krav, at alle, som ønsker
optagelse på ventelisten, skal have adgang til en e-mail adresse, hvor
vedkommende kan kontaktes. Spildtiden kan f.eks. skyldes postvæsenets lange
ekspeditionstider, 5 dage fra afsender til modtager og 5 dage tilbage igen plus
dage, hvor den tilbudte skal tænke sig om. Alt i alt kan der meget let gå 14 dage på
denne måde. Så lang en ventetid vil gøre ventelisten aldeles ubrugelig.
Man behøver ikke at sætte ventelisten med folks navne på hjemmesiden, man kan
give hver person et tal eller bogstav, og denne liste sætter man så på hjemmesiden.
Men listen med folks navne og adresser skal være tilgængelig på kontoret.
Personer, der ønsker optagelse, kan søge i tre forskellige prisniveauer.
Niveau 1: Indtil 50.000,- kr. Niveau 2: Fra 50.000,- kr til 100.000,- kr.
Niveau 3 over 100.000- kr. Man kan søge i et niveau som koster 100,- kr, eller man
kan søge i alle tre niveauer, som koster 300,- kr. Pengene skal betales kontant på
dagen til opskrivningen. Ikke mobilpay eller anden elektronisk betaling.
Der sendes besked pr. mail til 5 personer ad gangen på ventelisten, når der er huse
til salg i den ønskede prisgruppe. Den der står øverst på listen har første ret, og
ellers er det i prioriteret rækkefølge.
Det er en betingelse, at køber overtager huset på haveloddet. Løsøre er frivilligt.
Hvis alle på ventelisten har sagt nej til huset til vurderingsprisen, kan ejeren frit 
sælge huset til en person uden for ventelisten. Det forudsættes, at ejeren ikke har
krævet, at køber overtager løsøre.
——————————————————————————————————————————————

Venteliste – afstemningsresultat søndag den 15. august 2021.

  Ved afstemningsresultatet af ventelisten var der 18 til opskrivningen.

 Da bestyrelsen havde besluttet, at max antal var 25, blev alle opskrevet.

 Ved efterfølgende lodtrækning blev fordelingen som følgende:

 NR

 

1

 

 

Linda

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

Sashia

 

 

 

 

3

 

 

Jan

 

 

 

 

4

 

 

Amanda

 

 

 

 

5

 

 

Martin

 

 

 

 

6

 

 

Kim

 

 

 

 

7

 

 

Freja

 

 

 

 

8

 

 

Mohamad   

 

 

 

 

9

 

Søren

 

 

 

 

10

 

 

Tage

 

 

 

 

 

11

 

 

Ghina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

Nasser

 

 

 

 

14

 

 

Mohammed  

 

 

 

 

15

 

 

Kristina

 

 

 

 

16

 

 

Alice

 

 

 

 

17

 

 

 

Maria

 

 

 

 

18

 

 

 

Tonie

 

 

 

 

Ringsted, den 10. oktober 2021

Peter Sørensen

Anders Hansen.

 

Scroll til toppen