Kolonihaveforeningen Virkelyst  4100 Ringsted  

Opskrivning til venteliste i Virkelyst –  April 2024.

Alle personer
uanset bopæl kan opskrives på ventelisten efter bestemmelserne i
Kolonihaveloven og efter de bestemmelser, Ringsted Kommune har bestemt i
lejekontrakten med Øst- og Midtsjællands Kreds, som vi lejer Virkelyst arealet
af.

Ud over disse
generelle bestemmelser gælder følgende for optagelse på ventelisten:

 • Der optages kun personer på ventelisten 1 gang årligt,
  nemlig ved personligt fremmøde den første søndag i april kl 10.00 – 12.00.

Dette
sker i Virkelyst Fælleshus, Fuchsiavej 51, 4100, Ringsted.  Fremover bliver der kun optaget nye medlemmer
på listen første søndag i april ved personligt fremmøde. Dette bekendtgøres på Virkelyst
hjemmeside.

·        
Opskrevne
får det nummer på ventelisten, som svarer til det nummer man fik ved
indskrivningen.

 • Maksimum for antal personer på
  ventelisten er 50.   
 • Ventelisten er offentlig, og man
  skal opgive navn og adresse og vise sygesikringsbevis.
 • Ventelisten kan udelades ved
  udlejning til visse familiemedlemmer til den person, som senest har lejet
  havelodden. Det drejer sig om ægtefællen, den registrerede partner eller
  samlevende gennem mere end 2 år, slægtninge i ret op- og nedadstigende
  linje, herunder børn, børnebørn og forældre samt ægtefællens eller den
  registrerede partners slægtninge i ret op- og nedadstigende linje,
  herunder f.eks., ægtefællens særbørn, hvis der er uskiftet bo. Disse
  undtagelser gælder både ved udlejning som følge at kontraktudløb og ved
  opsigelse m. v. herunder ved lejerens død.
 • For at undgå en masse unødvendigt
  spildtid er det et krav, at alle, som ønsker optagelse på ventelisten, skal
  have adgang til en e-mail adresse, hvor vedkommende kan kontaktes. Spildtiden
  kan f.eks. skyldes postvæsenets lange ekspeditionstider, 5 dage fra
  afsender til modtager og 5 dage tilbage igen plus dage, hvor den tilbudte
  skal tænke sig om. Alt i alt kan der meget let gå 14 dage på denne måde. Så
  lang en ventetid vil gøre ventelisten aldeles ubrugelig.

Man
behøver ikke at sætte ventelisten med folks navne på hjemmesiden, man kan give
hver person et tal eller bogstav, og denne liste sætter man så på hjemmesiden.
Men listen med folks navne og adresser skal være tilgængelig på kontoret.

 • Der sendes besked pr. mail  til samtlige personer på ventelisten,
  når der er huse til salg. Den der står øverst på listen har første ret, og
  ellers er det i prioriteret rækkefølge.
 • Der opkræves et gebyr på 100,- kr,
  når personer optages på listen, og derefter et gebyr på 50,- kr pr år, så
  længe man ønsker fortsættelse på ventelisten.

 Det er en betingelse, at køber overtager huset
på haveloddet. Løsøre er frivillig Hvis alle på ventelisten har sagt nej til
huset til vurderingsprisen, kan ejeren frit sælge huset til en person uden for
ventelisten. Det forudsættes, at ejeren ikke har krævet, at køber overtager
løsøre.  

Revideret den 7.
marts 2024

Anders Hansen.