flyvende pengepng

§6: BOD

Alle former for bod er pengepligtige ydelser i lejeforholdet.

 

Manglende hækklipning: 1500 kr

Misligeholdt have: efter regning
Manglende vedligeholdelse af vej og parkeringsplads: 500 kr.
Manglende havenummer og post-rør: 200 kr

Påbegyndt byggeri før tilladelse foreligger medfører bod til Kredsen
Ved forsinket betaling af leje og anden pligtig pengeydelse betales 250 kr pr. rykker. (se §4,1)

Udeblivelse fra indkaldt pligtarbejde uden gyldig grund: 500 kr

Aflåst have ved åbning og lukning af vandet koster 300 kr
Løse hunde i kolonien: ved påtale nr. 2 koster det 500 kr
. Fortsætter det må hunden ikke mere medtages i kolonien.

Parkering af biler i koloniens vejsider: ved påtale nr. 2 og fremover koster det 300 kr. Parkerer en gæst ulovligt, skal den haveejer, som han besøger, betale boden.

Overtrædelse af ordensregler iøvrigt medfører, efter at 1. påtale ikke er efterkommet, bod på 300 kr for hver ny påtale af samme forseelse.