Bestyrelsesmøde lørdag d. 8. januar 2022

Tilstede:     Chalotte, Mahmoud, Anders, Thomas, Mustafa og Kirsten. Afbud:      Peter. Ordstyrer:   Chalotte. Referent:    Kirsten. 1 Godkendelse af referat fra sidste møde:    Referatet ligger ikke klar til godkendelse, derfor godkendes det på næste møde. 2 Nyt fra formanden: A Veje:    Opsummering af problemerne med vores vejes tilstand efter opgravning til el- installation.    Siden …

Bestyrelsesmøde lørdag d. 8. januar 2022 Læs mere »