Venteliste

Venteliste

1 Martin
2 Kristina  (Bero)
3 Alice Lucy
4 Maria
5 James
6 Chris
7 Lasse
8 Ole Kruse
09 Ebrahim
10 Lydia
11 Arni Brynjar
12 Anders
13 John
14 Anna Rebekka
15 Mathilde
16 Line Lillelund
17 Zahra
18 Maren Marie
19 Ikram
20 Karen Anne Marie
21 Baker
22 Line
23 Lars
24 Moustafa
25 Abdul Jalil
26 Jørn
27 Jimmy Kaj
28 Line R.
29 Charlotte… Læs hele beskrivelse...

Regler for venteliste

Kolonihaveforeningen Virkelyst  4100 Ringsted                 

Opskrining til venteliste i Virkelyst

Alle personer uanset bopæl kan opskrives på ventelisten efter bestemmelserne i Kolonihaveloven og efter de bestemmelser, Ringsted Kommune har bestemt i lejekontrakten med Øst- og Midtsjællands Kreds, som vi lejer Virkelyst arealet af.

Ud over disse generelle bestemmelser gælder følgende for optagelse på ventelisten:

  1. Der optages kun personer på ventelisten 1 gang årligt, nemlig ved personligt fremmøde den første søndag i april kl 10.00 – 12.00.

Dette sker i Virkelyst Fælleshus, Fuchiavej 51, 4100, Ringsted.  Fremover bliver der kun optaget nye medlemmer på listen første søndag i april ved personligt fremmøde. Dette bekendtgøres på Virkelyst hjemmeside.          

Der trækkes lod om placeringen på ventelisten blandt det antal, der ønsker optagelse.

  1. Maksimum for antal personer på ventelisten er 35.   
  2. Ventelisten er offentlig, og man skal opgive navn og adresse og vise sygesikringsbevis.
  3. Ventelisten kan udelades ved udlejning til visse familiemedlemmer til den person, som senest har lejet havelodden. Det drejer sig om ægtefællen, den registrerede partner eller samlevende gennem mere end 2 år, slægtninge i ret op- og nedadstigende linie, herunder børn, børnebørn og forældre samt ægtefællens eller den registrerede partners slægtninge i ret op- og nedadstigende linje, herunder f.eks, ægtefællens særbørn, hvis der er uskiftet bo. Disse undtagelser gælder både ved udlejning som følge at kontraktudløb og ved opsigelse m. v. herunder ved lejerens død.
  4. For at undgå en masse unødvendigt spildtid er det et krav, at alle, som ønsker optagelse på ventelisten, skal have adgang til en e-mail adresse, hvor vedkommende kan kontaktes. Spildtiden kan f.eks. skyldes postvæsenets lange ekspeditionstider, 5 dage fra afsender til modtager og 5 dage tilbage igen plus dage, hvor den tilbudte skal tænke sig om. Alt i alt kan der meget let gå 14 dage på denne måde. Så lang en ventetid vil gøre ventelisten aldeles ubrugelig.

Man behøver ikke at sætte ventelisten med folks navne på hjemmesiden, man kan give hver person et tal eller bogstav, og denne liste sætter man så på hjemmesiden. Men listen med folks navne og adresser skal være tilgængelig på kontoret.

  1. Personer, der ønsker optagelse, kan søge i tre forskellige prisniveauer. Niveau 1: Indtil 50.000,- kr. Niveau 2: Fra 50.000,- kr til 100.000,- kr.         Niveau 3 over 100.000- kr. Man kan søge i et niveau som koster 100,- kr, eller man kan søge i alle tre niveauer, som koster 300,- kr. Pengene skal betales på dagen til opskrivningen, enten kontant eller mobil pay. Betalingen gælder indtil den udtrukne har købt et kolonihavehus i Virkelyst.
  2. Der sendes besked pr. mail  til 10 personer ad gangen på ventelisten, når der er huse til salg i den ønskede prisgruppe. Den der står øverst på listen har første ret, og ellers er det i prioriteret rækkefølge.
  3. Det er en betingelse, at køber overtager huset på haveloddet. Løsøre er frivilligt.
  4. Hvis alle på ventelisten har sagt nej til huset til vurderingsprisen, kan ejeren frit sælge huset til en person uden for ventelisten. Det forudsættes, at ejeren ikke har krævet, at køber overtager løsøre.  

 Ringsted, den 17. marts 2022

Bestyrelsen Virkelyst.

Læs hele beskrivelse...