Haveforeningen Virkelyst (Ringsted)

Vi er Ringsteds største haveforening med 271 haver.
Vi er en veldrevet forening, med stort fælleshus, der kan lejes hele året.

Fuchsiavej 51 - 4100 Ringsted
Cvr.33424442

SIDSTE NYT

Referat fra bestyrelsesmøde den 11. juni 2024 Til stede:   Michael, Thomas, Anders, Mahmoud, Lars, Kim, Marlene, Bente (ref) Afbud:          Kirsten Godkendelse af referat fra

Læs mere »

Info-nyt

Hundekasserne
Kasserne til hundelorte, som hænger rundt om i foreningen, skal IKKE bruges til køkkenaffald.
Hundekasserne
Kasserne til hundelorte, som hænger rundt om i foreningen, skal IKKE bruges...
Læs mere >>>
Loppemarked
Vi holder loppemarked i foreningen: Lørdag d. 3. august kl. 10:00 –...
Læs mere >>>
Havepræmiering
Der er udtaget 12 haver som deltager i havepræmieringen. De udtaget er Anemonevej...
Læs mere >>>

Generalforsamling

Generalforsamling 2024
Referat fra generalforsamlingen i Haveforeningen Virkelyst lørdag den 16. marts 2024. Indledningsvis blev der afholdt 1 minuts stilhed for afdøde medlemmer. 1. Valg af dirigent og referent: 1A Bestyrelsen foreslår Per Flor som dirigent – Per blev valgt 1B Bestyrelsen foreslår Bente Benderska, referent – Bente blev valgt 2. Valg af 3 stemmetællere Anders Andersen, Marianne Olesen, Lene Ølund Hansen – blev valgt 3. Formandens beretning Formanden opsummerede om det forgangne år, herunder de mange opgaver for bestyrelsen, udfordringer og kontakt til og fra havelejere, vejenes beskaffenhed og årsager til dette, salg af haver, samarbejdet i bestyrelsen, deltagelse i jura kursus, møde med kommunen om vandprojektet, etc. Spørgsmål om hvorfor der ikke tidligere har været indkaldt til valg af ny kasserer. Spørgsmål om hvorfor der er kommet to regninger, hvor nogle af beløbene gælder den tidligere havelejer. Havelejer anbefales af henvende sig på kontoret i åbningstiden. Vedr. Vandprojektet...
Generalforsamling 2024
Referat fra generalforsamlingen i Haveforeningen Virkelyst lørdag den 16....
Læs mere >>>
Ekstraordinær Generalforsamling
Referat ekstraordinær generalforsamling søndag d. 2. april 2023. Velkomst...
Læs mere >>>
Generalforsamling 2022
Generalforsamling Referat fra Virkelyst Generalforsamling Søndag den 27....
Læs mere >>>

Bestyrelsens referater

Referat fra bestyrelsesmøde den 11. juni 2024 Til stede:   Michael, Thomas, Anders, Mahmoud, Lars, Kim, Marlene, Bente (ref) Afbud:          Kirsten Godkendelse af referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27. maj 2024 Referatet blev godkendt. Valg af ordstyrer Kim Nyt fra formanden Aktivitetsudvalg Michael udleverer en oversigt over de kommende aktiviteter. Sidste møde i udvalget var også godt og der er flere gode ideer. Bl.a. forslag om at bygge et skur for enden af terrassen, så det er nemt at få grillen frem og tilbage. Michael vil undersøge om der skal søges byggetilladelse til at lukke en del af den åbne overdækkede terrasse. OBS på de blå sten. Til loppemarkedet ønskes det at teltet stilles op. Hjemmeside Michael har hørt at Sanne Kure kan arbejde i WordPress og har aftalt at hun introducerer ham til det. SKJ tjekker veje? Thomas har kontaktet SKJ om udbedring af vejene, som pt er meget dårlige. Vejbumpet nederst på Gladiolusvej skal udbedret/genetableres. Rentekonto hos...
Referat fra bestyrelsesmøde den 11. juni 2024 Til stede:   Michael, Thomas,...
Læs mere >>>
Bestyrelsesreferater 2024
Referat fra bestyrelsesmøde den 14. maj 2024 Til stede: Michael, Bente (ref.),...
Læs mere >>>
Referat af bestyrelsesmøde 13.4.23
Referat bestyrelsesmøde torsdag d. 13. april 2023 Tilstede:  Michael, Mahmoud,...
Læs mere >>>