Haveforening Virkelyst (Ringsted)

Vi er Ringsted's største haveforening med 271 haver.
Vi er en veldrevet forening, med stort fælleshus, der kan lejes hele året.

Fuchsiavej 51
4100 Ringsted

SENEST NYT

Kort

Her kan du se kort over haveforeningen

Info-nyt

Forslag generalforsamling 2024
  Forslag til generalforsamlingen 16/3 – 2024 skal være bestyrelsen i hænde senest 16/1 – 2024  
Forslag generalforsamling 2024
  Forslag til generalforsamlingen 16/3 – 2024 skal være bestyrelsen...
Læs mere >>>
Sommerfest
Sommerfesten d. 12. august er aflyst.
Læs mere >>>
Ugyldig generalforsamling
Den ekstraordinære generalforsamling, som skulle afholdes lørdag d. 1. juli...
Læs mere >>>

Generalforsamling

Generalforsamling 2023
  Referat af generalforsamling i Virkelyst HF, Ringsted, den 11. marts 2023, kl. 10 DAGSORDEN: VALG AF DIRIGENT OG REFERENT: Per Flor valgt til dirigent, Lene Larsen valgt til referent Dagsordenen blev godkendt. VALG AF 3 STEMMETÆLLERE: Jack, Charlotte og Lene Ø. Hansen FORMANDENS/BESTYRELSENS BERETNING: Næstformanden, Mahmoud Elewad: 16 nye medlemmer i 2022, tak til alle frivillige, uden dem kunne arbejdet ikke udføres, men der var kun 18 frivillige, der meldte sig i 2022. Hvis ikke nok melder sig, overvejer man at indkalde medlemmer til pligtarbejde. Bestyrelsen er enig om at fremsætte et mistillidsvotum til den nuværende formand, da hun ikke har været til stede i lange perioder og det ikke har været muligt at få kontakt til hende. Dette mistillidsvotum blev godkendt af generalforsamlingen. Bestyrelsen vil derfor snarest indkalde til en ekstraordinær generalforsamling for at vælge ny formand. Der har været mange indbrud, som er meldt til politiet.  Havelejen er steget på...
Generalforsamling 2023
  Referat af generalforsamling i Virkelyst HF, Ringsted, den 11. marts...
Læs mere >>>
Ekstraordinær Generalforsamling
Referat ekstraordinær generalforsamling søndag d. 2. april 2023. Velkomst...
Læs mere >>>
Generalforsamling 2022
Generalforsamling Referat fra Virkelyst Generalforsamling Søndag den 27....
Læs mere >>>

Bestyrelsens referater

Bestyrelsesreferater 2023/24
6. Februar 2024 Referat bestyrelsesmøde Deltagere : Michael, Kirsten, Thomas, Anders, Mahmoud, Marlene (ref.) Afbud: Bente, Kim 1:        Referat fra d. 25/1-24 godkendt. 2: a .  Der blev planlagt udsendelse af materiale til Generalforsamlingen. Kim og Michael sørger for de sidste rettelser. Vi mødes torsdag d.8/2 og pakker breve. Bagger låse har været forbi og ordne alarm ved døren. Michael tjekker op på, hvem der har hvilke nøgler. Vedr. GLS og PostNord kører stærkt på vejene. Michael har talt med GLS – de lover at sænke farten. Marlene tager en snak med PostNord. Der er indkøbt et Chromecast til fælleshuset, Marlene prøver at få det til at virke. Thomas finder et skab der kan låses – hænges ved siden af fjernsyn. 3:      Mustafa gennemgik regnskab og vi lagde budget for 2024 4:      Thomas har snakket med kommunen vedr. træerne i Virkelyst. De mener at der er ca. 15 Træer der skal fredes.  Træer mod kildemarken bliver måske ordnet i marts måned.. G 22 og 24 og F21 har...
Bestyrelsesreferater 2023/24
6. Februar 2024 Referat bestyrelsesmøde Deltagere : Michael, Kirsten, Thomas,...
Læs mere >>>
Referat af bestyrelsesmøde 13.4.23
Referat bestyrelsesmøde torsdag d. 13. april 2023 Tilstede:  Michael, Mahmoud,...
Læs mere >>>
Bestyrelsens referater 2022
Bestyrelsens referater 2022 Referat Bestyrelsesmøde fredag d. 1. april. Afbud:...
Læs mere >>>