Haveforeningen Virkelyst (Ringsted)

Vi er Ringsteds største haveforening med 271 haver.
Vi er en veldrevet forening, med stort fælleshus, der kan lejes hele året.

Fuchsiavej 51 - 4100 Ringsted
Cvr.33424442

SIDSTE NYT

Sommerplaner

Kære Havelejere. Planlagte aktiviteter i sommeren 2024: Fælles arbejdsdag juni mødes kl. 10:00 ved fælleshuset. (Fælles morgenmad, derefter fordeling af opgaver og vi slutter af

Læs mere »

Info-nyt

Sommerplaner
Kære Havelejere. Planlagte aktiviteter i sommeren 2024: Fælles arbejdsdag juni mødes kl. 10:00 ved fælleshuset. (Fælles morgenmad, derefter fordeling af opgaver og vi slutter af med grillhygge). Fælles arbejdsdag september kl. 10:00 ved fælleshuset. (Fælles morgenmad, derefter fordeling af opgaver og vi slutter af med grillhygge). Loppemarked lørdag d. 3. og søndag d. 4. august (ønsker du en bod, skal du kontakte Inge F12 (Tlf. 20924054) Bodil A44 (Tlf.40733068) Helle A40 (Tlf. 30706304) Sommerfest lørdag d. 10.august. Nærmere oplysninger følger. Kærlig hilsen Aktivitets- og festudvalget.     Bod punkt 6 i ordensreglerne: Parkering af biler i koloniens vejsider: ved påtale nr. 2 og fremover koster det 300 kr. Parkerer en gæst ulovligt, skal den haveejer, som han besøger, betale boden.
Sommerplaner
Kære Havelejere. Planlagte aktiviteter i sommeren 2024: Fælles arbejdsdag...
Læs mere >>>
Ulovlig parkering
Kære havelejer. Iflg. haveforeningens ordensregler § 3. stk. 4. er det ikke...
Læs mere >>>

Generalforsamling

Generalforsamling 2024
Referat fra generalforsamlingen i Haveforeningen Virkelyst lørdag den 16. marts 2024. Indledningsvis blev der afholdt 1 minuts stilhed for afdøde medlemmer. 1. Valg af dirigent og referent: 1A Bestyrelsen foreslår Per Flor som dirigent – Per blev valgt 1B Bestyrelsen foreslår Bente Benderska, referent – Bente blev valgt 2. Valg af 3 stemmetællere Anders Andersen, Marianne Olesen, Lene Ølund Hansen – blev valgt 3. Formandens beretning Formanden opsummerede om det forgangne år, herunder de mange opgaver for bestyrelsen, udfordringer og kontakt til og fra havelejere, vejenes beskaffenhed og årsager til dette, salg af haver, samarbejdet i bestyrelsen, deltagelse i jura kursus, møde med kommunen om vandprojektet, etc. Spørgsmål om hvorfor der ikke tidligere har været indkaldt til valg af ny kasserer. Spørgsmål om hvorfor der er kommet to regninger, hvor nogle af beløbene gælder den tidligere havelejer. Havelejer anbefales af henvende sig på kontoret i åbningstiden. Vedr. Vandprojektet...
Generalforsamling 2024
Referat fra generalforsamlingen i Haveforeningen Virkelyst lørdag den 16....
Læs mere >>>
Ekstraordinær Generalforsamling
Referat ekstraordinær generalforsamling søndag d. 2. april 2023. Velkomst...
Læs mere >>>
Generalforsamling 2022
Generalforsamling Referat fra Virkelyst Generalforsamling Søndag den 27....
Læs mere >>>

Bestyrelsens referater

Bestyrelsesreferater 2024
Referat fra bestyrelsesmøde den 24. april 2024 Til stede: Thomas, Kirsten, Anders, Michael, Marlene, Mahmoud, Lars, Kim, Bente (ref.) Afbud: Ingen Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 9. april 2024 Det besluttes at benævne den del af havesalgsproceduren, som Mahmoud, Lars og Bente varetager, til ”Tjek og kontrol udvalg”.  Derefter blev referatet godkendt. Valg af ordstyrer Kim Nyt fra formanden Aktivitetsudvalg Michael har spurgt en række personer om deltagelse – og der skal holdes et møde med interesserede. Det foreslås, at alle havelejere spørges om de har lyst til at deltage, så det ikke kun er en forudbestemt lukket kreds. Det er fint hvis Birgit vil være med som en del af udvalget. Hun kan spørges. Michael laver et opslag. Det drøftes, om bestyrelsen skal komme med forslag til hvilke aktiviteter, der skal holdes eller om det alene skal være udvalgets forslag og beslutninger? Der er noget usikkerhed om hvilke fester Bankofuglen holder, og hvilke foreningen selv holder....
Bestyrelsesreferater 2024
Referat fra bestyrelsesmøde den 24. april 2024 Til stede: Thomas, Kirsten,...
Læs mere >>>
Referat af bestyrelsesmøde 13.4.23
Referat bestyrelsesmøde torsdag d. 13. april 2023 Tilstede:  Michael, Mahmoud,...
Læs mere >>>
Bestyrelsens referater 2022
Bestyrelsens referater 2022 Referat Bestyrelsesmøde fredag d. 1. april. Afbud:...
Læs mere >>>