Haveforening Virkelyst (Ringsted)

Vi er Ringsted's største haveforening med 271 haver.
Vi er en veldrevet forening, med stort fælleshus, der kan lejes hele året.

Fuchsiavej 51
4100 Ringsted

SENEST NYT

Ordensregler

  Ordensregler  for Haveforeningen Virkelyst   1: Haven 1 a. Det er enhver havelejers pligt at holde sin have og halvdelen af vejen ud for

Læs mere »

Kort

Her kan du se kort over haveforeningen

Info-nyt

Sommerfest
Sommerfesten d. 12. august er aflyst.
Sommerfest
Sommerfesten d. 12. august er aflyst.
Læs mere >>>
Ugyldig generalforsamling
Den ekstraordinære generalforsamling, som skulle afholdes lørdag d. 1. juli...
Læs mere >>>
Ekstraordinær generalforsamling 1. juli kl. 10:00
Hvis der er nogen, som ikke har modtaget informationsmail vedrørende den...
Læs mere >>>

Generalforsamling

Generalforsamling 2023
Referat af generalforsamling i Virkelyst HF, Ringsted, den 11. marts 2023, kl. 10 DAGSORDEN: VALG AF DIRIGENT OG REFERENT: Per Flor valgt til dirigent, Lene Larsen valgt til referent Dagsordenen blev godkendt. VALG AF 3 STEMMETÆLLERE: Jack, Charlotte og Lene Ø. Hansen FORMANDENS/BESTYRELSENS BERETNING: Næstformanden, Mahmoud Elewad: 16 nye medlemmer i 2022, tak til alle frivillige, uden dem kunne arbejdet ikke udføres, men der var kun 18 frivillige, der meldte sig i 2022. Hvis ikke nok melder sig, overvejer man at indkalde medlemmer til pligtarbejde. Bestyrelsen er enig om at fremsætte et mistillidsvotum til den nuværende formand, da hun ikke har været til stede i lange perioder og det ikke har været muligt at få kontakt til hende. Dette mistillidsvotum blev godkendt af generalforsamlingen. Bestyrelsen vil derfor snarest indkalde til en ekstraordinær generalforsamling for at vælge ny formand. Der har været mange indbrud, som er meldt til politiet.  Havelejen er steget på grund...
Generalforsamling 2023
Referat af generalforsamling i Virkelyst HF, Ringsted, den 11. marts 2023,...
Læs mere >>>
Ekstraordinær Generalforsamling
Referat ekstraordinær generalforsamling søndag d. 2. april 2023. Velkomst...
Læs mere >>>
Generalforsamling 2022
Generalforsamling Referat fra Virkelyst Generalforsamling Søndag den 27....
Læs mere >>>

Bestyrelsens referater

Bestyrelsesreferat 16. maj 2023
Referat bestyrelsesmøde tirsdag d. 16. maj 2023 Tilstede:     Michael, Mahmoud, Mustafa, Thomas, Anders, Kim, Kirsten, Marlene og Bente. Ordstyrer:  Michael Referent:    Kirsten Dagsorden: 1 Godkendelse af referat fra sidste møde: Referatet godkendt uden kommentarer. 2 Opsamling fra sidste møde: a Revidering af forretningsorden: Enige om at revidere Forretningsorden for bestyrelsens arbejde efter den nuværende praksis, vedr. venteliste og salg af haver. Kirsten renskriver. B Tilbagemelding til to have lejere vedr. vandforbrug 2022: Michael Davidsen sender brev til begge have lejere vedr. bestyrelsens afgørelse. C Gavekort til Jack Fejerskov: Thomas køber gavekort til Jack, som tak for hans indsats vedr. nyt vandprojekt. Thomas køber også gavekort til Chalotte Olsen (tidligere formand), som tak for hendes store indsats i foreningen. Formand Michael Davidsen og næstformand Mahmoud Elawad sørger for at aflevere gavekort til dem begge. D Vedligeholdelse af veje: Karsten Glashøj A-44 har sagt...
Bestyrelsesreferat 16. maj 2023
Referat bestyrelsesmøde tirsdag d. 16. maj 2023 Tilstede:     Michael, Mahmoud,...
Læs mere >>>
Referat af bestyrelsesmøde 13.4.23
Referat bestyrelsesmøde torsdag d. 13. april 2023 Tilstede:  Michael, Mahmoud,...
Læs mere >>>
Bestyrelsens referater 2022
Bestyrelsens referater 2022 Referat Bestyrelsesmøde fredag d. 1. april. Afbud:...
Læs mere >>>